Quiz: Science

 1. Vad är syftet med den jämkade uddatalsmetoden som är aktuell vid val till riksdag, landsting och kommun?
 2. Primtal (heltal som inte är delbara med något annat heltal än 1 och sig själv, exempelvis 2, 3, 5, 7, 11 och 13) förmodas det finnas godtyckligt många av. Hur länge har man kunnat bevisa den hypotesen?
  1. Ett par tusen år
  2. Ett par sekel
  3. Ett par årtionden
  4. Det är inte bevisat än
 3. Tvillingprimtal (par av primtal med avståndet 2 från varandra, exempelvis 5 och 7) förmodas det finnas godtyckligt många av. Hur länge har man kunnat bevisa den hypotesen?
  1. Ett par sekel
  2. Ett par årtionden
  3. Ett par år
  4. Det är inte bevisat än
 4. Primtal på formen 2p-1 (där p är ett primtal) är döpta efter en fransman, vad var hans namn? (bonusfråga: hur många sådana primtal är kända idag?)
  1. Messier
  2. Monnest
  3. Mersenne
  4. Melotte
 5. Hur länge har det funnits konsensus bland vetenskapsmän att det finns fler än en galax (Vintergatan) i universum?
  1. Mindre än hundra år
  2. Sedan mitten av 1800-talet
  3. Sedan upplysningen
  4. Sedan renässansen
 6. Emmy Noether (1882-1935, Tyskland) har hyllats som en av de viktigaste vetenskapliga kvinnorna fram till sin tid. Vilket var hennes område?
  1. Matematik (och fysik)
  2. Kemi (och fysik)
  3. Biologi (och kemi)
  4. Medicin (och biologi)
 7. Vad är Denis Diderot (Frankrike, 1713-1784) mest känd för?
 8. Vad är John Forbes Nash (USA, 1928-2015) mest känd för?
  1. Filmen A Beatutiful Mind (2001, USA) baseras på hans liv
  2. Fick Abel-priset 2015
  3. Nash-jämvikt inom nationalekonomi
  4. Nobelpris 1994
  5. Löste Hilberts 19e problem
  6. Diagnosen Paranoid Schizofreni
  7. Arbeten inom spelteori, partiella diffekvationer, differentialgeomertri och algebraisk geometri
 9. I mitten av maj startade World Community Grid projektet Open Pandemics: Covid-19 för den som vill låna ut oanvända cpu-cykler till forskning.
 10. Vad är matematikern Michael Minovitch (född 1936 i USA) mest känd för vad? Är Pioneer 10 en ledtråd?
 11. Den svenska matematikern Hans Riesel (1929 – 2014) var en av Sveriges datorpionjärer och arbetade bland annat med BESK och hade ett världsrekord under 4 år. Vad handlade rekordet om, och när var det ungefär?
 12. Apropå polynom: Hur länge har man haft en generell metod / algoritm för att lösa andragradsekvationer? Tredjegradsekvationer? Fjärdegradsekvationer? Femtegradsekvationer?
 13. Vad innebär fenomenet solförmörkelse? Varför händer det och hur fungerar det? Hur ofta är totala solförmörkelser synliga någonstans i världen / i Europa / i Sverige?
 14. Vad innebär fenomenet månförmörkelse? Varför händer det och hur fungerar det? Hur ofta är totala månförmörkelser synliga någonstans i världen / i Europa / i Sverige? När inträffar nästa som är synlig från Stockholm?
 15. Albert Einstein (1879-1955) var en fysiker som föddes i Tyskland och dog i USA. Han kanske är mest känd för sina relativitetsteorier (den speciella resp allmänna). Han var skeptisk till flera aspekter av kvantfysiken och påstås ha sagt att 'gud spelar inte tärning' för att illustrera det. Vilket år fick han Nobelpriset i fysik, och för vad?
  1. 1921 för sitt arbete med den fotoelektriska effekten (som anses vara en viktig insats för kvantfysiken)
  2. 1920 för sitt arbete med Brownsk rörelse (som bland annat beskriver rörelser hos vätskemolekyler eller i gas, och kan ses som ett bevis för atomers och molekylers existens)
  3. 1922 för en artikel om specifik värme hos fasta kroppar (relaterat till kvantfysik)
  4. 1923 för den allmänna relativitetsteorin (som kan sägas ersätta Newtons gravitationsteori)
 16. Evariste Galois (Frankrike, 1811 - 1832) var politiskt engagerad och dömdes två gånger till fängelse för 'revolutionära' aktiviteter. Han är idag känd för sina insatser inom algebra, och anses vara den som bevisade att man i det allmänna fallet inte kan lösa polynomekvationer av grad högre än fyra. Vilka var omständigheterna kring hans tidiga frånfälle?
  1. Han experimenterade med explosiva ämnen
  2. En duell till följd av en kärleksaffär
  3. Hög konsumtion av alkohol
  4. Polisbrutalitet
 17. Inom fotografi finns begreppet Bokeh. Vad handlar begreppet om och vad beror fenomenet på?
 18. Hur är könsfördelningen bland de som bedriver eftergymnasiala studier i Sverige?
  1. Varierar det för olika ämnen?
  2. Varierar det för olika nivåer? Kandidat/master/doktorander?
  3. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom den akademiska karriären (postdocs/forskare/professor mfl)?
  4. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom privata marknaden för personer med dessa studiebakrunder?
  5. Vad bör man göra för att närma sig 50-50?
 19. Hur är fördelningen i Sverige bland de som bedriver eftergymnasiala studier med avseende på ålder, kön, geografisk hemvist, politiska preferenser, preferenser när det gäller filosofi/religion/livsåskådning, socioekonomisk tillhörighet, studievana hos föräldrar, eventuellt utomskandinaviskt påbrå, eventuella funktionsnedsättningar?
  1. Varierar det för olika ämnen?
  2. Varierar det för olika nivåer? Kandidat/master/doktorander?
  3. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom den akademiska karriären (postdocs/forskare/professor mfl)?
  4. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom privata marknaden för personer med dessa studiebakrunder?
  5. Vad bör man göra för att ska återspegla den demografiska fördelningen?
  6. Vad kan man göra för att öka intresset för högre studier?
  7. Vad kan man göra för att öka kvalitet på grundskola och gymnasie?
 20. Den 20 juli 1969 landade de första människorna på månen med hjälp av Apollo 11-sonden (vad hette dem andra personen på månen / vem var Buzz Aldrin?). Hur många personer har varit på månen totalt fram till idag?
  1. 12 st
  2. 24 st
  3. 36 st
  4. 48 st
 21. Konrad Zuse var en tysk ingenjör som konstruerade en av världens första datorer med binär aritmetik. Den anses på ett principiellt plan ganska lik hur datorer konstrueras idag. Den byggde på reläer som i princip ger samma funktion (om än långsammare) som elektronrör (som ENIAC byggde på) och transistorer (som nyare datorer bygger på). Zuse erbjöd sin maskin till Hitlers regim (som initialt tackade nej). När var det första exemplaret av hans Z1 klar?
  1. 1937
  2. 1938
  3. 1939
  4. 1940
 22. Det periodiska systemet innehåller knappt 120 grundämnen, och av dessa är ungefär 30 aktuella för liv som det är känt på jorden. Hur stor del står de 6 stycken som utgör mest av all levande materia på jorden (kol, väte, kväve, syre, svavel och fosfor) för i massprocent?
  1. 68%
  2. 78%
  3. 88%
  4. 98%
 23. Måttenheten Jansky är döpt efter Karl Jansky som betraktas som en av de första inom radioastronomi. Hans insatser inom området blev tyvärr inte så långvariga eftersom hans arbetsgivare gav honom andra uppgifter. Vad är han känd för att ha mätt (inom radioområdet) och när?
  1. 1928, Stjärnbilden Orion
  2. 1931, Vintergatans centrum/Stjärnbilden Skytten
  3. 1934, Stjärnbilden Tvillingarna
 24. Manne Siegbahn (1886-1978) har givit namn till ett par hus på Frescativägen och ett laboratorium (MSL) på Stockholms universitet. Vilket år och i vilket ämne fick han nobelpris?
  1. Fysik, 1924
  2. Kemi, 1923
  3. Medicin, 1922
 25. Svante Arrhenius (1859-1927) har givit namn till ett laboratorium på Stockholms universitet, en krater på månen, ett fjäll och en ekvation. Han var även rektor för Stockholms universitet ett par år. Vilket år och i vilket ämne fick han nobelpris?
  1. Fysik, 1902
  2. Kemi, 1903
  3. Medicin, 1904
 26. Sofia 'Sonja' Kovalevskaya (1850-1891) var den första kvinnliga professorn i Sverige, vid det som kom att utvecklas till Stockholms universitet. Hon blev även föreslagen för inval till KVA 1885, men fick avslag för att hon var kvinna. Vilket år blev hon professor och i vilket ämne? Och var hon världens första kvinnliga professor i det ämnet?
  1. Fysik, 1882, Ja
  2. Kemi, 1886, Nej
  3. Matematik, 1884, Ja
  4. Biologi, 1880, Nej
 27. Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) studerade vid Uppsala universitet och var bland annat verksam vid Stockholms universitet (rektor och professor) och i Nobelkommiten. Han verkade för att Sofia Kovalevskaya skulle bli professor på Stockholms Universitet och att Henrietta Swan Leavitt skulle få Nobelpris i fysik för sina insatser kring Cepheidvariabler. Mittag-Leffler-institutet finns än idag (ligger i Djursholm) och anses förmodligen som den coolaste plats att arbeta på i Sverige inom sin nisch. Vilken yrkesgrupp känner sig hedrade ifall de får chansen att jobba där?
  1. Matematiker
  2. Kemister
  3. Biologer
  4. Ekonomer
2015-08-15 Vattendroppe på Skeppsbron av Magnus Norden