Quiz: Misc

 1. I vilka stadsdelar i Stockholms innerstad ligger var och en av följande gator?
  1. Sandåsgatan
  2. Rimbogatan
  3. Mitisgatan
 2. Vad är det för likheter respektive skillnader mellan Bysen i den gotländska folktron och Nåjd i den samiska folktron?
 3. För vilket område är var och en av följande landskapsblomma?
  1. Kungsängslilja
  2. Vit näckros
  3. Liljekonvalj
 4. Vad är syftet med den jämkade uddatalsmetoden som är aktuell vid val till riksdag, landsting och kommun?
 5. Mandatperioden (riksdag, landsting och kommun) i Sverige är 4 år. Har den alltid varit det?
  1. Ja, sålänge det varit allmän rösträtt
  2. Den har varit 4 år sedan 1994, mellan 1970-1994 var det 3 år
  3. Det styrs av Regeringsformen (som är en av grundlagarna) och den måste fastställas varje mandatperiod
 6. Hur hög anses andelen / frekvensen vara av autism + aspergers syndrom + autistiska drag hos barn i Skandinavien?
  1. 3-4 promille
  2. 3-4 procent
  3. Upp till 15 procent
 7. Vilken av sommartid / vintertid är 'normaltid'? Och hur länge har sommartid använts i Sverige?
  1. Sedan 1800-talet
  2. 1915 och sedan 1980
  3. Sedan 1980
  4. Sedan 1985
 8. Har det alltid varit samma tidszon inom Sverige? Har klockan alltid varit lika mycket i Göteborg och Stockholm 'samtidigt'?
  1. Så länge konceptet 'tidszon' använts har det aldrig varit olika tidszoner i Sverige
  2. Klockan 12:00 kan definieras som den tid då solen i snitt står som högst, och enligt den definitionen skiljer sig klockan i Stockholm och Göteborg med ett antal minuter, men innan vi började med tågtrafik spelade det ingen roll
 9. Hur många tidszoner passerar du på en resa med transsibiriska järnvägen, och hur många gånger behöver du ställa om klockan under din resa?
 10. Ståndsriksdagen avskaffades och tvåkammarriksdagen infördes 1866. Hur länge har vi haft rösträtt i Sverige?
  1. Kvinnlig rösträtt lagstiftades först 1921, så innan dess kunde inte alla påverka
  2. Allmän rösträtt för män lagstifades 1909, så då kunde en större andel av befolkningen påverka
  3. Ifall man var tillräckligt rik, hade tillräckligt hög inkomst, var man, inte katolik, minst 21 år och inte galen eller svagsint fick man rösta från och med 1866
  4. 1917 kan ses som ett viktigt år för Sveriges demokrati
 11. Vad är Denis Diderot (Frankrike, 1713-1784) mest känd för?
 12. Borde alla friska personer som är minst 18 år överväga att lämna blod ett par gånger per år?
 13. Vad är John Forbes Nash (USA, 1928-2015) mest känd för?
  1. Filmen A Beatutiful Mind (2001, USA) baseras på hans liv
  2. Fick Abel-priset 2015
  3. Nash-jämvikt inom nationalekonomi
  4. Nobelpris 1994
  5. Löste Hilberts 19e problem
  6. Diagnosen Paranoid Schizofreni
  7. Arbeten inom spelteori, partiella diffekvationer, differentialgeomertri och algebraisk geometri
 14. Björns trädgård ligger vid Götgatan i anslutning medborgarplatsen. Vem är den döpt efter och hur länge har den kallats för det?
 15. Vad innebär fenomenet solförmörkelse? Varför händer det och hur fungerar det? Hur ofta är totala solförmörkelser synliga någonstans i världen / i Europa / i Sverige?
 16. Vad innebär fenomenet månförmörkelse? Varför händer det och hur fungerar det? Hur ofta är totala månförmörkelser synliga någonstans i världen / i Europa / i Sverige? När inträffar nästa som är synlig från Stockholm?
 17. Hovstaterna, riksmarskalkämbetet och monarkämbetet (statschefen) är enligt hovrätten inte en myndighet, inte en förening, inte en enskild firma och inte ett aktiebolag. Det finns givetvis en hel mängd saker dessa per definition INTE är. Finns det någon formell definition i någon lag (eller annat styrdokument från riksdagen) vad dessa ÄR i juridisk respektive statsvetenskaplig mening? Betraktas entiteterna som en del av den offentlig-rättsliga organisationen i Sverige?
  1. I vilken utsträckning är dessa entiteters rättigheter och skyldigheter definierade i lagstiftning eller styrdokument från riksdagen?
  2. Vilka formella möjligheter har konstitutionsutskottet och riksrevisionen att granska de entiteterna?
  3. Hur transparent är dessa entiteters budget och verksamhet?
  4. Finns det någon skarp definierad gräns mellan statschefens privata egendom och ämbetets / rollens egendom?
  5. En del roller i det svenska samhället har imunitet inom sin ämbetsutövning, gäller det även inom den privata tiden för statschefen?
  6. I vilken utsträckning sker någon mediabevakning (utöver skvallerpress) på någon strukturerad nivå av dessa entiteter?
  7. Förekommer det någon forskning eller akademisk granskning av de entiteterna i någon nämnvärd utsträckning?
  8. I vilken utsträckning gäller offentlighetsprincipen jämfört med de flesta andra organ som finansieras av offentliga medel?
 18. Evariste Galois (Frankrike, 1811 - 1832) var politiskt engagerad och dömdes två gånger till fängelse för 'revolutionära' aktiviteter. Han är idag känd för sina insatser inom algebra, och anses vara den som bevisade att man i det allmänna fallet inte kan lösa polynomekvationer av grad högre än fyra. Vilka var omständigheterna kring hans tidiga frånfälle?
  1. Han experimenterade med explosiva ämnen
  2. En duell till följd av en kärleksaffär
  3. Hög konsumtion av alkohol
  4. Polisbrutalitet
 19. Utöver de folkvalda i riksdag, landsting och kommuner finns ett par andra yrkesgrupper som har inflytande över implementationen / genomförandet av den politiska / demokratiska områdena/processerna: tjänstemän, sakkunniga, lobbyister och övriga så kallade policyprofessionella.
  1. I vilken omfattning kan de anses folkvalda?
  2. Vilken insyn finns kring de grupperna?
  3. Förekommer någon forskning?
  4. Granskas de av något organ eller myndighet eller några grävande journalister i någon nämnvärd utsträckning?
  5. I vilken utsträckning påverkar det demokratin?
  6. Hur är korrelationen mellan befolkningens socioekonomiska fördelningen och personerna i den gruppen? Återspeglas befolkningens i någon demografisk mening?
  7. Kan de ställas till svars på liknande sätt som de folkvalda?
 20. Inom fotografi finns begreppet Bokeh och bland vinkännare finns begreppet Bouquet, och även om orden har relativt lika uttal så har de helt olika bakgrund och användningsområde. Vad är de båda begreppens olika betydelse?
 21. Ordet konsekrati ('konsekration' används bland annat inom kristendom på ett mer specifikt sätt) har föreslagits av bland andra Mikael Holmqvist (professor på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet), vad betyder ordet? Kan meritokrati anses vara ett motsatsord?
 22. Delar av Stockholms perifera försvarslinje finns både i söderförort och norrförort. När uppfördes den, och vad kallades den i folkmun?
  1. Före och under första världskriget / 'Korvlinjen'
  2. Mellankrigstiden / 'Potatislinjen'
  3. Under andra världskriget / 'Såslinjen'
  4. Under kalla kriget / 'Pastalinjen'
 23. Beskriv musikstilen Bluegrass, vad är dess ursprung, nämn någon grupp?
 24. Hur är könsfördelningen bland de som bedriver eftergymnasiala studier?
  1. Varierar det för olika ämnen?
  2. Varierar det för olika nivåer? Kandidat/master/doktorander?
  3. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom den akademiska karriären (postdocs/forskare/professor mfl)?
  4. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom privata marknaden för personer med dessa studiebakgrunder?
  5. Vad bör man göra för att närma sig 50-50?
 25. Hur är fördelningen bland de som bedriver eftergymnasiala studier med avseende på ålder, kön, geografisk hemvist, politiska preferenser, preferenser när det gäller filosofi/religion/livsåskådning, socioekonomisk tillhörighet, studievana hos föräldrar, eventuellt utomskandinaviskt påbrå, eventuella funktionsnedsättningar?
  1. Varierar det för olika ämnen?
  2. Varierar det för olika nivåer? Kandidat/master/doktorander?
  3. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom den akademiska karriären (postdocs/forskare/professor mfl)?
  4. Hur ser det ut när det gäller fördelning inom privata marknaden för personer med dessa studiebakgrunder?
  5. Vad bör man göra för att ska återspegla den demografiska fördelningen?
  6. Vad kan man göra för att öka intresset för högre studier?
  7. Vad kan man göra för att öka kvalitet på grundskola och gymnasie?
2015-08-15 Vattendroppe på Skeppsbron av Magnus Norden