Quiz: It-Staff

 1. När SISU började implementeras (2006) använde Ladok relationsdatabasen Mimer (byte till MySQL ägde rum några år senare) och eftersom SISU pratade sql mot Ladok behövdes en databas-driver redan från start. Vem implementerade Mimer-drivern för Ruby/Rails/Sisu?
  1. Rails-communityn
  2. Ladok-konsortiet
  3. Mimer-communityn
  4. Mange
 2. De senaste cheferna för IT-avdelningen är Linn Myhrman, Joakim Winter, Lotta Ungerth och Lars Monnest. Vem hade rollen innan?
  1. Leif Johansson
  2. Gunnar Backteman
  3. Annelouise Berg
  4. Joakim Kruse
 3. Hur stor andel av avdelningens personal är Star Trek nördar?
  1. 5 procent
  2. 10 procent
  3. 15 procent
 4. Hur många av avdelningens personal äger en systemkamera?
  1. 5 stycken
  2. 10 stycken
  3. 15 stycken
 5. Hur stor andel av avdelningens personal är roade av Raspberry Pi?
  1. 4 procent
  2. 8 procent
  3. 12 procent
 6. Vilken av följande personer har varit mest drivande för BSD-konferenser i Stockholm och bland annat i Stockholm universitets lokaler?
  1. Jan Johansson (janj)
  2. Janne Johansson (jj)
  3. Leif Johansson (leifj)
  4. Patrik Lundin (patlu)
 7. Hur många av följande personer har varit chef över utvecklare på avdelningen: Pia L, Ronnie K, Magnus T, Stefan W, Lina G, Max S, Leif J, Cathrine A, Emelie H, Fredrik T, Åsa H, Per W, Carina H, Björn J, Fredrik W, Lena F?
  1. Nästan ingen
  2. Ungefär 1/3 av dom
  3. Ungefär 2/3 av dom
  4. Nästan alla
 8. Vem av följande har varit anställd längst på avdelningen?
  1. Peter M
  2. Mirre L
  3. Jennifer B
  4. Lars O
 9. Inom vilket/vilka av följande projekt har arbete bedrivits under avdelningens tak med blessings från ledningen?
  1. Yxa (Erlangbaserad SIP-lösning, Fredrik T o co)
  2. Lunar Linux (Linux-dist, Stefan W / Jerry L o co)
  3. Heimdal (kerberoslib, Love HÅ / Tomas O o co)
 10. I den utsträckning IT-avdelningen vid Stockholm universitet väljer att använda opensource för att tillhandahålla funktionalitet till verksamheten, är det rimligt att vi bidrar tillbaka till communityn för det/de projekten?
  1. Nope, sånt ingår inte i Universitetsförvaltningens verksamhet
  2. Det känns filosofiskt rätt (i den bästa av världar) men tid och budget saknas
  3. Det är upp till var och en av de anställda ifall de vill bidra på sin fritid
  4. Ja, det bör vara våran ambition
 11. Vad kostar personalgymet per termin?
 12. 300-400 meter söder om våra lokaler vid C5D5 ligger en ganska lång rad av 'Draktänder' och 'Betongpianon'. Vad är deras syfte och hur länge har de funnits där? Hur stor andel av avdelningens personal har noterat att de finns där? Finns dessa markerade och dokumenterade i FornSök hos Riksantikvarieämbetet?
 13. Vad kostar det att parkera en arbetsdag vid jobbet?
 14. Har IT-avdelningen varit en del av Tekniska Byrån?
 15. Vilket år blev Lärarhögskolan en del av Stockholms universitet?
 16. Vad användes C5D5 till innan de blev kontorslokaler åt IT-avdelningen? När flyttade IT till C5D5?
 17. Vad användes lokalerna vid Frescati Hagväg till innan IT-avdelningen använde dom? Vilka sitter i de lokalerna idag?
 18. Vart kommer man ifall man ringer 08-164444?
 19. Vilka är de 6 färgerna på Södra husen?
 20. En av utvecklingssektionens organisatoriska föregångare var DU-gruppen, vad stod DU för och nämn några av dess verksamhetsområden?
 21. En av infrastruktursektionens organisatoriska föregångare var Servergruppen. Nämn några av dess chefer.
 22. Får man lämna blod på arbetstid som TA-personal? Kommer blodbussen till Campus minst en gång per termin?
 23. Vilka tre personer jobbade i 'Disco-kule-rummet' på FH10? Och vad har den kvarvarande personen för hobby?
  1. Trilla ur flygplan som rör sig
  2. Mixed Martial Arts
  3. Esport
  4. Foto
 24. Vad är könsfördelningen inom Helpdesk?
  1. Inom Linfra?
  2. Bland utvecklarna?
  3. Varför är inte fler kvinnor intresserade av Linux, Serverdrift, IT-Infrastruktur och utveckling?
  4. Vad kan man göra för att det ska närma sig 50-50?
  5. Borde IT-Avdelningen vara delaktig i Women in Tech Stockholm?
 25. Hur bör teknikbevakning/omvärldsbevakning ske på avdelningen?
  1. De medarbetare som är tillräckligt intresserade kollar saker på sin fritid, och de som råkar brinna för något pushar för det, alternativt plockar in det på eget bevåg i något objekt
  2. Respektive chef bestämmer vad som ska användas inom respektive område
  3. Magnus K och arkitektgänget håller koll på relevanta saker
  4. Ett visst antal mantimmar per kvartal och grupp/sektion bör sättas av för ändamålet
 26. Hur bör universitetsförvaltningen / IT-avdelningen förhålla sig frågor kring öppna apier och öppna data i våra system?
  1. Ignorera till direktiv kommer från riksdagen eller EU
  2. Det är upp till respektive FL/FL-IT att avgöra hur deras objekt ska implementeras
  3. Ingen har preciserat behoven / verksamhetsnyttan än med att göra våra data / system publikt tillgängliga
2015-06-09 F-Huset. Foto: Magnus Norden