Newton-metoden

Newton Raphsons metod har fått sitt namn efter Isaac Newton och Joseph Raphson och är en iterativ metod för att hitta nollställen till deriverbara funktioner: xn+1=xn-f(xn)/f'(xn)

Ifall man letar efter nollställen bland de komplexa talen för något godtyckligt polynom kan man för en given startpunkt (x0) markera vilken lösning man kommer till.

p(x)=x4+2x3+2x2+10x+25

newton raphson

p(x)=x5-1

newton raphson

x4+1

newton raphson

x3+1

newton raphson

x6-1

newton raphson

x7-1

newton raphson

Inte att förväxla med Mandelbrotmängden som är en annan historia.

mandelbrot set by magnus norden