Matematik

Det sägs att svenska skolan blivit allt sämre de senaste 25 åren, vilket bland annat märkts i Pisa-undersökningar och att de som börjar på universitet och högskola har allt sämre förkunskaper i olika ämnen. Det har pratats i riksdagen om skolan de senaste mandatperioderna. 2015-06-17 presenterades utredningsdirektivet 2015:65, 2016-09-27 utredningsresultatet SoU 2016:59, 2018-03-21 presenterades propositionen 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser i riksdagen, som behandlades i Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU10. Jag hoppas att positiva förädrning märks snart. Utökade kunskaper har alltid varit bra både för personerna som får del av den och för samhällsutvecklingen.

Jag gick i grundskolan och gymnasiet från mitten av 1970-talet till mitten av 80-talet, och upplevde att de flesta lärare visade de 'mekaniska' delarna av sitt ämne eller utantillkunskaperna, men missade att inspirera eleverna att hitta de roliga och intressanta delarna av respektive ämne. Dessutom upplevde jag att direktiven till skolorna tycks ha haft andemeningen att 'alla elever är likadana och ska nå samma nivå' och att liten hänsyn togs till olikheter i kognitiva förmågor och förkunskaper.

Jag har sedan barnsben gillat matematik och naturvetenskapliga ämnen, och sedermera vissa 'ingenjörsmässiga' tillämpningar av de ämnena, men inspirationen fick jag aldrig från skolan och uppgifterna jag fick där kändes för triviala.

xkcd 230: Hamiltonian (Credits: Randall Munroe)

xkcd 230: hamiltonian (by Randall Munroe)

Länktips