Logik 1

Jag gillar matematik, datalogi och logik sedan barnsben. I höst läser jag Logik 1 vid Filosofiska InstitutionenStockholms Universitet. Den verkar vara en vettig introduktion och utgör förkunskapskrav till några andra kurser som verkar intressanta.

Alla grundkurser i logik med självaktning behandlar satslogik, och det finns rimliga skäl för det. Men predikatlogik är mer uttrycksfull och intressant. Kursen behandlar grunderna som logisk konsekvens, ekvivalens och satisfierbarhet och nämner även saker inom mängdlära, induktion/rekursion och introducerar härledningssystem (primärt tablåmetoden).

Kursutbud

Filosofiska finns bland annat kunskapsteori, semantik, metafysik och dessutom följande kurser som jag tror är intressanta:

Matematiska finns bland annat algebra, diskret matematik, analys och dessutom följande kurser som jag tror är intressanta:

antagning.se kan man hitta kursutbud på landets lärosäten. Och min önskekurs skulle innehålla blandade godbitar.

Historik

Inom filosofins historia finns det många personer att nämna, men följande känns intressanta ifall man är inne på logik, beräkningsbarhet och relationsalgebra:

Böcker som Inspiration

Länktips

xkcd 230: hamiltonian (by Randall Munroe)