Derivator och primitiva funktioner

Några grundläggande derivator

D xa
axa-1

D ax
ax*ln a

D ex
ex

D ln |x|
1/x

D sin x
cos x

D cos x
-sin x

D tan x
1/(cos 2 x)

D cot x
-1/(sin 2 x)

D arcsin x
1/√(1 - x2)

D arccos x
-1/√(1 - x2)

D arctan x
1/(1 + x2)

D arccot x
-1/(1 + x2)

Några räkneregler

D (f(x)+g(x))
D f(x) + D g(x)

D (af(x))
af'(x)

D (f(x)*g(x))
f'(x) * g(x) + f(x) * g'(x)
Produktregeln är inspiration till partiell integration

D (f(x)/g(x))
(f'(x) * g(x) - f(x) * g'(x)) / g(x)2

D (f(g(x)))
f'(g(x)) * g'(x)
Inspiration till variabelsubstitution

D ln |f(x)|
f'(x) / f(x)

D g(x)h(x)
g(x)h(x) (h'(x) ln g(x) + h(x)*g'(x)/g(x))

Primitiva funktioner

∫ a dx
ax + c

∫ x a dx
xa+1/(a+1) + c (a ≠ -1)

∫ 1/x dx
ln |x| + c

∫ ex dx
ex + c

∫ cos x dx
sin x

∫ sin x dx
-cos x