Autismspektrum

Inom begreppet Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ingår diagnoser som ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Aspergers syndrom och autism har fram tills nyligen varit distinkta diagnoser men nu är andemeningen att det handlar om ett spektrum för samma underliggande fenomen.

De diagnosmanualer som brukar refereras i Sverige är ICD-10 (internationellt) och DSM 5 (nordamerika).

Historik

Leo Kanner var under en period den som var mest känd i västvärlden när det gäller autism sedan han presenterade sina arbeten inom området på 1940-talet. Men Hans Asperger gjorde också viktiga arbeten inom spektret, och även dessa presenterades under 1940-talet. Lorna Wing arbetade vidare inom området (och en symptom-triad inom området är döpt efter henne). Inom Sverige är Christopher Gillberg sedan länge aktiv inom området vid Göteborgs universitet och Sven Bölte är aktiv på KIND på Karolinska Institutet.

LSS

Sedan början av 1990-talet finns en lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det har genom åren talats från olika håll om att den satsningen blivit dyrare än någon räknat med, och på senare tid har vissa spekulerat om 'överutnyttjande'. Jag har ingen uppfattning om vad det 'borde' kosta att ta hand om varandra, eller hur mycket som är 'för mycket' eller ifall det förekommer någon 'överanvändning' (hur man nu väljer att definiera det). Man kan säkert läsa sig till ungefär vilka pengar det handlar om per år, men hur värderar man olika satsningar mot varandra? Min gissning är att större delen av de här pengarna rör sig som löner och sociala avgifter, och isåfall handlar det ju dels om arbetstillfällen och dels pengar som kommer tillbaka till samhällsekonomin (skatt och konsumtion) utöver förbättrade livsvillkor för en grupp personer. Om det förekommer fusk och missbruk så får man väl fokusera på just de aspekterna. Enligt kommittedirektiv 2016:40 (samt tilläggsdirektiven Dir 2017:92, Dir 2017:120 och Dir 2018:35) från nuvarande mandatperiod ska det till en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. För mig som lekman verkar fokus ligga mycket på kostnader och ekonomi (även om ordet 'kvalitet' nämns ibland också). Bland annat har interpellationen 2015/16:745 riktats till Löfven sedan dess.

Organisationer

I Sverige finns intresseföreningarna Attention, Autism och Aspergerförbundet och Organiserade Aspergare.

Boktips

P C Jersild har skrivit ett antal böcker. Den stökiga psykiatrin (Utgiven: 2015, Förlag: Fri Tanke, ISBN: 9789187513527).

Steve Silberman höll ted-talket The forgotten history of autism. Han har bland annat skrivit Neurotribes (Utgiven: 2016, Förlag: Allen and Unwin, ISBN: 9781760113643).

Ted Talks

2010-02: Temple Grandin 2011-09: Ami Klin 2012-04: Faith Jegede Cole 2012-06: Elyn Saks 2014-03: Wendy Chung 2014-09: Rosie King 2015-03: Steve Silberman 2015-06: Alix Generous

Poddar

Funka Olika NPF-Podden

Aktiviteter inom Riksdagen

DatumBeteckningTitel
2019-01-07SoU 2018:88Översyn av insatser enligt LSS
2018-11-30Mot 2018/19:2770LSS
2018-11-30Mot 2018/19:2391Slopa onödiga skarvar i LSS-lagstiftningen
2018-11-29Mot 2018/19:2308Förbättra och stärk LSS
2018-11-29Mot 2018/19:2134Förbättra och stärk LSS
2018-11-29Mot 2018/19:2132Återupprätta LSS intentioner
2018-11-29Mot 2018/19:2102Boendestöd bör bli en insats inom LSS
2018-11-29Mot 2018/19:2101Rätten till sexuell hälsa för personer med LSS-beslut
2018-11-28Mot 2018/19:1414LSS och rätten att välja utförare
2018-05-03Dir 2018:35Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2018-04-27Ip 2017/18:520Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
2018-04-12Ip 2017/18:489LSS och finansiering
2018-04-11Bet 2017/18:SfU23Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-03-20Prop 2017/18:159Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-03-19Prop 2017/18:190Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-03-19Prop 2017/18:175Vissa förslag på assistansområdet
2018-03-14Fr 2017/18:1031Fusk med assistansen
2018-02-28Fr 2017/18:910Resemöjligheter vid funktionsnedsättning
2018-02-21Bet 2017/18:SoU17Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-08Fr 2017/18:760Konsekvenser av nekad personlig assistans
2018-01-25Bet 2017/18:FiU44Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-01-18Prop 2017/18:78Vissa förslag om personlig assistans
2018-01-12Ip 2017/18:318Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta
2017-12-21Fr 2017/18:538Lågt valdeltagande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning
2017-12-14Fr 2017/18:479Personlig assistans
2017-12-07Dir 2017:120Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2017-11-21Fr 2017/18:310Ökade kostnader för LSS
2017-10-05Mot 2017/18:3206LSS och rätten att välja utförare
2017-10-04Mot 2017/18:2726God kompetens i fråga om adhd och dyslexi
2017-10-04Mot 2017/18:2486Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar
2017-10-04Mot 2017/18:2481Elever med autismspektrumtillstånd
2017-10-04Mot 2017/18:2222Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
2017-10-03Mot 2017/18:1478En förstärkning av kompetens inom LSS
2017-09-20Mot 2017/18:117Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder
2017-09-08Fr 2016/17:1914Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS-stöd
2017-09-06Ip 2016/17:624Lärares specialpedagogiska kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter
2017-08-31Dir 2017:92Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2017-06-20Fr 2016/17:1641Försäkringskassans utbetalningar till LSS-företag
2016-12-21Ip 2016/17:216Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2016-12-20Ip 2016/17:215Träffsäkra insatser inom LSS
2016-10-26Fr 2016/17:226Beslut avseende LSS
2016-10-04Mot 2016/17:1547Elever med autismspektrumtillstånd
2016-10-03Mot 2016/17:936Skolsituationen för elever med autism
2016-05-26Dir 2016:40Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
2016-04-20Ip 2015/16:573Signalpolitik inom LSS
2016-04-05Fr 2015/16:1059Ojämlika LSS-insatser
2015-11-16Fr 2015/16:323Översyn av LSS
2015-10-06Mot 2015/16:2539Översyn av LAS, LSS och socialförsäkringsbalken
2015-10-05Mot 2015/16:1007En likvärdig LSS
2015-10-02Mot 2015/16:653Elever med autism
2015-06-30Fr 2014/15:720Elever med autism
2015-01-20Fr 2014/15:172Bedömning av LSS-insatser
2014-11-10Mot 2014/15:2991LSS - en lag att vårda
2014-11-10Mot 2014/15:2917Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS
2014-11-10Mot 2014/15:2421LSS och unga med fysiska funktionsnedsättningar
2014-11-10Mot 2014/15:1869Skydd mot merkostnader för boende i LSS-bostäder
2014-11-10Mot 2014/15:1866Utveckling av råd och stöd inom LSS
2014-11-10Mot 2014/15:1860Införande av neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin
2014-11-06Mot 2014/15:1017Utredningsgrupp för personer med adhd och Aspergers syndrom
DatumBeteckningTitel
2007-09-23:027 ros i hagaparken av magnus norden